Resultados de FUTBOL 8 e 11 do 30 e 31 de xaneiro de 2015

Estes foron os resultados, desta xornada desapacible, dos nosos equipos de Futbol Campo