BASES PRIMITIVA 2015

 

BASES DAS

PARTICIPACIONS DO

SORTEO DA

LOTERIA  PRIMITIVA

 

 

A SDCR NARON FREIXO  participará a partir do  3  de decembro 2015 ata o xoves 30 de xuño de  2016
en cada un dos sorteos que se celebre da LOTERÍA PRIMITIVA.
 
1. A participación e o seu dereito adquírese mediante a ADQUISICIÓN DO ABONO realizando unha doazón de 3 Euros.
 
2. O Club xoga todos os sorteos da Lotería Primitiva a cantidade dunha aposta desde o  3 de decembro de 2015 ata o 30 de xuño de 2016  AMBOS INCLUSIVE, xogando sempre a mesma combinación.
 
3. O número total de participacións e de 10.000.
 
4. A combinación está formada polos  seguintes números:
 
8 – 11 – 14 – 23 – 30 -39
 
5. En caso de resultar premiada dita combinación, repartirase o importe destes premios da seguinte maneira:
 
·         100% do importe dos premios repartirase do seguinte xeito:
·         A contía do premio, acumularase e só  se repartirá unha vez finalizados os sorteos e unha vez verificada a autenticidade da papeleta polo club.
·        Os premios aboaranse o 15 de xullo de 2015.
·        Se a contía do premio excede de 1.000 €  participación, pagaríase inmediatamente
 
 
 
Os   premios superiores  a  2.500 euros obtidos nos sorteos comercializados por Loterías e Apostas do Estado están gravados cunha retención do 20 por cento que practicará a propia organización do sorteo.
As participacións son ao portador, non facéndose responsable o club do seu extravío.
Todos os premios caducan o 31 de agosto de 2015.
 
As apostas validadas serán custodiadas na administración de loterias.
 
Ao adquirir a participación considérase que se coñecen e acéptanse estas normas na súa totalidade.
 
O lugar do posible pago de premios comunicarase na páxina web do Club www.naronfreixo.comasí como o resultado dos sorteos e os premios obtidos en cada sorteo.
———————————————————————————————-
 
 
A XUNTA DIRECTIVA